Gündem Haber Girişi: 15.10.2021 - 20:43, Güncelleme: 15.10.2021 - 20:43

III. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS III) Başladı

 

III. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS III) Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen III. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS III), Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin katılımıyla başladı.
İlki 2019 yılında, ikincisi ise pandemi nedeniyle 2020 yılında online olarak gerçekleştirilen UTAS sempozyumu; bu yıl, hem yüz yüze hem de online (hibrit) olarak sunumların yapılacak. Sempozyum, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fuat Alizade’nin, Arş. Gör. Kadir Yılmaz’ın ve Öğr. Gör. Yekta Özgür Eryiğit’in hazırladıkları müzik dinletisiyle başladı. Müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konuşmasının başında bildiri sunmak üzere sempozyuma yurtdışından ve yurtiçinden katılanlara teşekkür etti. Rektör Şevli, sempozyumların ve kongrelerin belirli bir bilim alanındaki bilimsel üretimlerin ve yeni bulguların bilim dünyasına tanıtıldığı, yapılan tartışmalarla bilgi ve düşüncenin pekiştirildiği, ilgili alanlardaki akademisyenlerinin ve araştırmacıların buluştuğu, fikir paylaşımlarının yapıldığı önemli bilimsel etkinlikler olduğunu ifade etti. “Türkoloji’nin çeşitli alanlarında katkı sunmayı amaçlayan sempozyum, disiplinler arası bir bilgi şöleni hâline gelmiştir” Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından birincisinin 2019 Eylül ayında Üniversitemiz Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde 8 ülke ve 54 kurumdan 180 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Rektör Şevli, “Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından da desteklenen UTAS’ın ikinci sempozyumu; 2020 yılında, pandemi koşulları sebebiyle online olarak 11 farklı ülkeden 37’si yabancı, 118 araştırmacının bildirileriyle gerçekleştirilmiştir. İkinci Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Üniversitemizin ilk online sempozyumu olması hasebiyle de oldukça önemlidir. Filoloji, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat, psikoloji, felsefe, eğitim tarihi gibi Türkoloji’nin çeşitli alanlarında katkı sunmayı amaçlayan sempozyum, disiplinler arası bir bilgi şöleni hâline gelmiştir.” Sözlerini kullandı. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması vesilesi ile sempozyumumuzun ana teması, ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’ olarak belirlenmiştir” Bu yıl üçüncüsü online ve yüz yüze karma şekillerde gerçekleştirilecek olan UTAS III’ün, bu yönüyle kurumsallaşma anlamında önemli bir aşamaya ulaştığını vurgulayan Rektörümüz Şevli, “Üniversite olarak bu sempozyumun kurumsallaşmasına dönük çok yönlü desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2021 yılı, Türk milletinin büyük zorluklarla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin en büyük belgesi ve sembolü olan İstiklal Marşı’nın, Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümüdür. Bu yılın “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması vesilesiyle sempozyumumuzun ana teması, “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un manevi ve edebî şahsiyeti, İstiklal Marşı’nın anlam ve önemi, Kurtuluş Savaşı’nın ehemmiyetine yer verilecektir. Ülkemizin önemli fikri şahsiyetlerinden ve Mehmet Akif düşüncesinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, Prof. Dr Sadykov Tlegen Sadykoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ Beyefendinin de bu çerçevede Sempozyuma katkıda bulunmaları anılmaya değerdir.” Dedi. “Van, Orta Asya ve Ortadoğu'ya açılan bir şehirdir” Bu sempozyum vasıtasıyla Türkiye’den, Türk Dünyası’ndan ve dünyanın çeşitli yerlerinden iştirak sağlayan katılımcıların, gözlem ve tespitlerini, yeni uygulama ve araştırma metotlarını bilim camiasıyla paylaşmalarını sağlamanın en önemli gaye olduğunu aktaran Şevli, “Sempozyumun önemli yanlarından biri de etkinliğin, Türkiye, İran, Irak ve Kafkasya arasında önemli bir geçiş yeri olan Van'da yapılacak olmasıdır. Zira Van, Orta Asya ve Ortadoğu'ya açılan bir şehirdir.” İfadesinde bulundu. “Sempozyum Onursal Başkanı olarak UTAS III’ün düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” Sempozyum kapsamında “UTAS III Karma Sergisi”nin de düzenleneceğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sözlerini; “davetli sanatçıların çalışmaları sempozyum süresince sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için ayrıca e-katalog hazırlanacaktır. Sempozyum Onursal Başkanı olarak UTAS III’ün düzenlenmesine katkı sağlayan düzenleme kuruluna, işlerin zamanında ve etkili yürütülmesinde üstün gayretleri için sekretaryaya, bilim kurulu üyelerine ve değerli araştırmalarını paylaşma inceliğini gösteren bilim insanlarına teşekkür ederi. Bu çerçevede Üniversitemiz bilim insanları ve öğrencilerinin yanı sıra hemşerilerimizin de sempozyum oturumlarına yüz yüze ve online olarak katılmaları çağrısında bulunuyoruz.” Şeklinde tamamladı. “Sayın Rektörümüzün yönlendirmeleriyle Üniversitemizdeki enstitüler ve dolayısıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitimde yeni bir vizyon kazandı” Rektör Şevli’nin ardından konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir Koçlar, “Sayın Rektörümüzün yönlendirmeleriyle Üniversitemizdeki enstitüler ve dolayısıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü eğitimde yeni bir vizyon kazandı. Bu tür etkinlikleri daha önce fakülteler üstlenirken gittikçe etkinleşen lisansüstü eğitimle birlikte enstitüler daha fazla sorumluluk almaya başladı. Biz de Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak faaliyetlerimizin sayısını ve niteliğini artırmak için daha fazla gayret göstermeye çalışıyoruz. Daha önce milli mücadelenin yüzüncü yıl dönümünde “Hâkimiyet-i Milliye Kongresi” ve “Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi” düzenledik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz UTAS da iyi gidiyor. Kazakistan ve Kırgızistan ile iyi bir iletişim kurduk ve bu ülkelerle sürekli temas halindeyiz. İnşallah karşılıklı protokollerle oluşturulacak merkezlerle birlikteliğimiz ve iletişimiz daha da güçlenecektir. İleriki dönemlerde lisansüstü öğrenci değişimleri yapabileceğimiz protokoller de imzalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu sempozyuma, 14 ülkeden Türkolog’un katıldığı bilgisini paylaşan Koçlar konuşmasını, “bu tür büyük etkinlikleri düzenleyebilmek için ciddi bir desteğe ihtiyaç var. Bu anlamda her alanda desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi’ye ve tüm yönetim kadrosuna çok teşekkür ederim.” Sözleriyle tamamladı. “Yerlilik sahiplenmektir anlayışıyla hem kurumumuza hizmet etmeyi hem de yerelden evrensele açılmayı murat ediniyoruz” Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Halit Yabalak ise “uyumlu ve samimi bir ekibin gayretleriyle yarısı yabancı katılımcılardan oluşan UTAS 3'ün de önceki sempozyumlar gibi verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz. Üniversitelerin yüz yüze eğitime de başladığı eğitimin sıcak yüzünün kampüslere ve şehirlere yansıdığı bu dönemde bizler de üniversitemizi böyle canlı ve sıcak bir akademik atmosferle buluşturmaya katkı sunmak istedik. Bu sebeple sempozyumda hibrit modeli uygulayarak hem uzaktan hem de yüz yüze şekilde paydaşlarımızla buluşmayı arzuladık. Dünyada 120 ülkede bölüm veya kürsü seviyesinde akademik faaliyetlere konu olan Türkoloji alanı kapsamında bizler de hem Van ve çevresine ait araştırmaları hem de ulusal ve uluslararası düzeydeki bazı bilgileri bu sempozyum aracılığıyla dolaşıma sokmaktan, paydaşlarımızı bu platform etrafında toplamaktan ve üniversitemizin bilimsel zenginliğine katkı sunmaktan büyük keyif alıyoruz. Bu çalışmaları yapmayı aynı zamanda görev biliyoruz. Yerlilik sahiplenmektir anlayışıyla hem kurumumuza hizmet etmeyi hem de yerelden evrensele açılmayı murat ediniyoruz.” Dedi. Yabalak; bu yılki sempozyumu, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin önerisiyle “İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Anısına” atfettiklerini ifade ederek sözlerini bitirdi. “Umuyorum, bir sonraki sempozyumu Kazakistan'da gerçekleştirerek sizleri kendi topraklarımızda misafir etme şerefine nail oluruz” Sempozyuma Kazakistan’dan katılan öğretim üyeleri adına konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Karlygash Ashirkhanova, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen iki Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun ardından üçüncüsünü de gerçekleştirmek üzere buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum, bir sonraki sempozyumu Kazakistan'da gerçekleştirerek sizleri kendi topraklarımızda misafir etme şerefine nail oluruz. Kültürel bağlarımızı pekiştirebilmek adına atacağımız bu önemli adımda yeniden hep birlikte olmak dileğiyle. Sempozyumda görev almak benim için bir onurdur. Bu onuru bana bahşeden saygıdeğer Rektörüme ve sempozyumda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.” Dedi. Açılış konuşmalarının ardından, Kazakistan’dan gelen öğretim üyelerinin; Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi’ye ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Bekir Koçlar’a Kazakistan’ın geleneksel kıyafetlerini hediye etmelerine karşılık, Üniversitemiz de kendilerine yün battaniye hediye etti. 14 Ekim 2021 tarihinde başlayan sempozyum, 16 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen III. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS III), Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin katılımıyla başladı.
İlki 2019 yılında, ikincisi ise pandemi nedeniyle 2020 yılında online olarak gerçekleştirilen UTAS sempozyumu; bu yıl, hem yüz yüze hem de online (hibrit) olarak sunumların yapılacak. Sempozyum, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fuat Alizade’nin, Arş. Gör. Kadir Yılmaz’ın ve Öğr. Gör. Yekta Özgür Eryiğit’in hazırladıkları müzik dinletisiyle başladı. Müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konuşmasının başında bildiri sunmak üzere sempozyuma yurtdışından ve yurtiçinden katılanlara teşekkür etti. Rektör Şevli, sempozyumların ve kongrelerin belirli bir bilim alanındaki bilimsel üretimlerin ve yeni bulguların bilim dünyasına tanıtıldığı, yapılan tartışmalarla bilgi ve düşüncenin pekiştirildiği, ilgili alanlardaki akademisyenlerinin ve araştırmacıların buluştuğu, fikir paylaşımlarının yapıldığı önemli bilimsel etkinlikler olduğunu ifade etti. “Türkoloji’nin çeşitli alanlarında katkı sunmayı amaçlayan sempozyum, disiplinler arası bir bilgi şöleni hâline gelmiştir” Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından birincisinin 2019 Eylül ayında Üniversitemiz Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde 8 ülke ve 54 kurumdan 180 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Rektör Şevli, “Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından da desteklenen UTAS’ın ikinci sempozyumu; 2020 yılında, pandemi koşulları sebebiyle online olarak 11 farklı ülkeden 37’si yabancı, 118 araştırmacının bildirileriyle gerçekleştirilmiştir. İkinci Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Üniversitemizin ilk online sempozyumu olması hasebiyle de oldukça önemlidir. Filoloji, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat, psikoloji, felsefe, eğitim tarihi gibi Türkoloji’nin çeşitli alanlarında katkı sunmayı amaçlayan sempozyum, disiplinler arası bir bilgi şöleni hâline gelmiştir.” Sözlerini kullandı. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması vesilesi ile sempozyumumuzun ana teması, ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’ olarak belirlenmiştir” Bu yıl üçüncüsü online ve yüz yüze karma şekillerde gerçekleştirilecek olan UTAS III’ün, bu yönüyle kurumsallaşma anlamında önemli bir aşamaya ulaştığını vurgulayan Rektörümüz Şevli, “Üniversite olarak bu sempozyumun kurumsallaşmasına dönük çok yönlü desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2021 yılı, Türk milletinin büyük zorluklarla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin en büyük belgesi ve sembolü olan İstiklal Marşı’nın, Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümüdür. Bu yılın “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması vesilesiyle sempozyumumuzun ana teması, “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un manevi ve edebî şahsiyeti, İstiklal Marşı’nın anlam ve önemi, Kurtuluş Savaşı’nın ehemmiyetine yer verilecektir. Ülkemizin önemli fikri şahsiyetlerinden ve Mehmet Akif düşüncesinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, Prof. Dr Sadykov Tlegen Sadykoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ Beyefendinin de bu çerçevede Sempozyuma katkıda bulunmaları anılmaya değerdir.” Dedi. “Van, Orta Asya ve Ortadoğu'ya açılan bir şehirdir” Bu sempozyum vasıtasıyla Türkiye’den, Türk Dünyası’ndan ve dünyanın çeşitli yerlerinden iştirak sağlayan katılımcıların, gözlem ve tespitlerini, yeni uygulama ve araştırma metotlarını bilim camiasıyla paylaşmalarını sağlamanın en önemli gaye olduğunu aktaran Şevli, “Sempozyumun önemli yanlarından biri de etkinliğin, Türkiye, İran, Irak ve Kafkasya arasında önemli bir geçiş yeri olan Van'da yapılacak olmasıdır. Zira Van, Orta Asya ve Ortadoğu'ya açılan bir şehirdir.” İfadesinde bulundu. “Sempozyum Onursal Başkanı olarak UTAS III’ün düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” Sempozyum kapsamında “UTAS III Karma Sergisi”nin de düzenleneceğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sözlerini; “davetli sanatçıların çalışmaları sempozyum süresince sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için ayrıca e-katalog hazırlanacaktır. Sempozyum Onursal Başkanı olarak UTAS III’ün düzenlenmesine katkı sağlayan düzenleme kuruluna, işlerin zamanında ve etkili yürütülmesinde üstün gayretleri için sekretaryaya, bilim kurulu üyelerine ve değerli araştırmalarını paylaşma inceliğini gösteren bilim insanlarına teşekkür ederi. Bu çerçevede Üniversitemiz bilim insanları ve öğrencilerinin yanı sıra hemşerilerimizin de sempozyum oturumlarına yüz yüze ve online olarak katılmaları çağrısında bulunuyoruz.” Şeklinde tamamladı. “Sayın Rektörümüzün yönlendirmeleriyle Üniversitemizdeki enstitüler ve dolayısıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitimde yeni bir vizyon kazandı” Rektör Şevli’nin ardından konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir Koçlar, “Sayın Rektörümüzün yönlendirmeleriyle Üniversitemizdeki enstitüler ve dolayısıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü eğitimde yeni bir vizyon kazandı. Bu tür etkinlikleri daha önce fakülteler üstlenirken gittikçe etkinleşen lisansüstü eğitimle birlikte enstitüler daha fazla sorumluluk almaya başladı. Biz de Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak faaliyetlerimizin sayısını ve niteliğini artırmak için daha fazla gayret göstermeye çalışıyoruz. Daha önce milli mücadelenin yüzüncü yıl dönümünde “Hâkimiyet-i Milliye Kongresi” ve “Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi” düzenledik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz UTAS da iyi gidiyor. Kazakistan ve Kırgızistan ile iyi bir iletişim kurduk ve bu ülkelerle sürekli temas halindeyiz. İnşallah karşılıklı protokollerle oluşturulacak merkezlerle birlikteliğimiz ve iletişimiz daha da güçlenecektir. İleriki dönemlerde lisansüstü öğrenci değişimleri yapabileceğimiz protokoller de imzalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu sempozyuma, 14 ülkeden Türkolog’un katıldığı bilgisini paylaşan Koçlar konuşmasını, “bu tür büyük etkinlikleri düzenleyebilmek için ciddi bir desteğe ihtiyaç var. Bu anlamda her alanda desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi’ye ve tüm yönetim kadrosuna çok teşekkür ederim.” Sözleriyle tamamladı. “Yerlilik sahiplenmektir anlayışıyla hem kurumumuza hizmet etmeyi hem de yerelden evrensele açılmayı murat ediniyoruz” Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Halit Yabalak ise “uyumlu ve samimi bir ekibin gayretleriyle yarısı yabancı katılımcılardan oluşan UTAS 3'ün de önceki sempozyumlar gibi verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz. Üniversitelerin yüz yüze eğitime de başladığı eğitimin sıcak yüzünün kampüslere ve şehirlere yansıdığı bu dönemde bizler de üniversitemizi böyle canlı ve sıcak bir akademik atmosferle buluşturmaya katkı sunmak istedik. Bu sebeple sempozyumda hibrit modeli uygulayarak hem uzaktan hem de yüz yüze şekilde paydaşlarımızla buluşmayı arzuladık. Dünyada 120 ülkede bölüm veya kürsü seviyesinde akademik faaliyetlere konu olan Türkoloji alanı kapsamında bizler de hem Van ve çevresine ait araştırmaları hem de ulusal ve uluslararası düzeydeki bazı bilgileri bu sempozyum aracılığıyla dolaşıma sokmaktan, paydaşlarımızı bu platform etrafında toplamaktan ve üniversitemizin bilimsel zenginliğine katkı sunmaktan büyük keyif alıyoruz. Bu çalışmaları yapmayı aynı zamanda görev biliyoruz. Yerlilik sahiplenmektir anlayışıyla hem kurumumuza hizmet etmeyi hem de yerelden evrensele açılmayı murat ediniyoruz.” Dedi. Yabalak; bu yılki sempozyumu, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin önerisiyle “İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Anısına” atfettiklerini ifade ederek sözlerini bitirdi. “Umuyorum, bir sonraki sempozyumu Kazakistan'da gerçekleştirerek sizleri kendi topraklarımızda misafir etme şerefine nail oluruz” Sempozyuma Kazakistan’dan katılan öğretim üyeleri adına konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Karlygash Ashirkhanova, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen iki Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun ardından üçüncüsünü de gerçekleştirmek üzere buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum, bir sonraki sempozyumu Kazakistan'da gerçekleştirerek sizleri kendi topraklarımızda misafir etme şerefine nail oluruz. Kültürel bağlarımızı pekiştirebilmek adına atacağımız bu önemli adımda yeniden hep birlikte olmak dileğiyle. Sempozyumda görev almak benim için bir onurdur. Bu onuru bana bahşeden saygıdeğer Rektörüme ve sempozyumda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.” Dedi. Açılış konuşmalarının ardından, Kazakistan’dan gelen öğretim üyelerinin; Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi’ye ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Bekir Koçlar’a Kazakistan’ın geleneksel kıyafetlerini hediye etmelerine karşılık, Üniversitemiz de kendilerine yün battaniye hediye etti. 14 Ekim 2021 tarihinde başlayan sempozyum, 16 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

Van HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yerelvanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.