resim
Vali Bilmez İhale Konusunda Uyardı - Yerel Van Haber » Yerel Van Haber Son Dakika Van Haberleri
Hoşgeldiniz  

Vali Bilmez İhale Konusunda Uyardı

Admin | 27 Haziran 2019 | Ekonomi, Foto Galeri, Genel, Gündem, Manşet, Uncategorized, Yerel Haberler A- A+

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde dikkat edilmesi gereken konuları içeren bir genelge yayınladı. Geçtiğimiz ay Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğünü ziyaret eden ve bu ziyarette gündeme gelen Resmi İlan Genelgesi’nin taslağının hazırlanması talimatını veren Vali Bilmez, geçtiğimiz gün ilgili genelgeyi imzaladı. İmzalanan genelge tüm kamu kuruluşlarına gönderildi.

Tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede özellikle eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin  kısımlara bölünmemesi gerektiğini ve yapılacak ihalelerde açık ihale usulünün temel usul olduğu belirtilerek, “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekildi.


       Doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak amacıyla yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi gerekliliğine vurgu yapılan genelgede ihale ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre neşrinin gerçekleştirilerek her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi  istendi.
GAZETELERİN CANDAMARI RESMİ İLANLARIN BÜYÜK KISMINI OLUŞTURAN KAMU İHALELERİ DAHA ŞEFFAF OLUYOR
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde; saydamlığa, rekabete, eşit muameleye, güvenilirliğe, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına dikkat edilmesi hususlarını içeren genelge 26 Haziran 2019 tarihinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez imzasıyla yayınlandı.
Van Valiliği Kamu İhaleleri ve Yayınlanmasına Dair Genelgede; özetle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen,


        -idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,
-Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemesi gerektiği,
-Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiği,
-Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usül olduğu,
-Diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alındığının belirtildiği genelgede bu hükümlere uyulmasının kanuni zorunluluğunun bulunduğu kaydedildi.


           “İLGİLİ MEVZUATA GÖRE İHALELERİN NEŞRİ SAĞLANMALIDIR”
Van ili genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faylalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması gibi konulara dikkat çekilen genelgede ayrıca ihale ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre ihalelerin neşrinin gerçekleştirilerek her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi  talimatı verildi

Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Yerelvanhaber.com Zey-R Bilişim Tarafından Desteklenmektedir 2019